ΠΙΣΩ
Αναισθησιολογικό

Οι αναισθησιολόγοι της Κλινικής μας διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και πολυετή εμπειρία για να καλύπτουν όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις με ασφαλείς και μοντέρνες μεθόδους.

Γενική αναισθησία, επισκληρίδιος, ραχιαία ή συνδυασμός των δύο (επισκληρίδιος και ραχιαία) ιδιαίτερα στις ορθοπαιδικές επεμβάσεις, και παντός είδους αποκλεισμός νευρικών στελεχών (block).

Δίδεται η πρέπουσα προσοχή στον έλεγχο του μετεγχειρητικού πόνου με μοντέρνα μέσα (αντλίες έγχυσης φαρμάκων). Ξεχωριστή δε είναι η φροντίδα σε ασθενείς με χρόνιο πόνο (μεταστάσεις κ.λπ.).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ