ΠΙΣΩ
Επιληψία

Πρόγραμμα επιληψίας και μονάδα καταγραφής κρίσεων 

Από τα μέσα του 2002, λειτουργεί στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» Πρόγραμμα Επιληψίας και Ειδική Μονάδα Καταγραφής Κρίσεων, που προσφέρουν υπηρεσίες σε αρρώστους με επιληψία και άλλα παρόμοια προβλήματα.

Τι Υπηρεσίες Προσφέρει το Πρόγραμμα Επιληψίας;
Ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Επιληψίας απευθύνεται σε ανθρώπους που εμφανίζουν επιληπτικές κρίσεις (ή κρίσεις που μοιάζουν με επιληπτικές) και ο στόχος του είναι να δώσει σ' αυτούς τους ανθρώπους την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Για την επιτυχία του στόχου αυτού απαιτείται:

1. Σωστή Διάγνωση.
2. Συλλογή και ερμηνεία πληροφοριών από το ιστορικό, την κλινική εξέταση και τις ειδικές εξετάσεις που γίνονται σ' αυτές τις περιπτώσεις. Οι πληροφορίες αυτές θα οδηγήσουν στη διαμόρφωση σαφέστερης εικόνας και θα αξιολογηθούν ανάλογα, ώστε να προταθούν ειδικές θεραπείες.
3. Συνεχιζόμενη πληροφόρηση και ενημέρωση των αρρώστων για τις προοπτικές στον τομέα της επιληψίας, έτσι ώστε κάθε καινούρια εξέλιξη στο νόσημα να καλύπτει ευνοϊκά όλους τους αρρώστους.

 

Σε Ποιους Αρρώστους Απευθύνεται το Πρόγραμμα Επιληψίας;
Οι κατηγορίες των αρρώστων που μπορεί να ωφεληθούν από ένα τέτοιο πρόγραμμα, είναι κυρίως τρεις:

* Αρρωστοι που δεν είμαστε σίγουροι ότι πάσχουν από επιληψία, ενώ παρουσιάζουν «κρίσεις» που μοιάζουν μ' αυτήν (λιποθυμικές προσβολές, αγχώδεις καταστάσεις, κινητικές διαταραχές κλπ.). Η διαφορική διάγνωση με κάποιους άλλους αρρώστους που μοιάζουν, χωρίς να είναι, επιληπτικοί είναι δύσκολη και το πρόγραμμα επιληψίας καλείται να ξεκαθαρίσει την κατάσταση.
* Αρρωστοι που πάσχουν από επιληψία, δε γνωρίζουμε όμως από ποιο τύπο της νόσου, πράγμα που μας είναι απαραίτητο να μάθουμε, ώστε να κατευθύνουμε τον άρρωστο προς τη σωστότερη αντιμετώπιση του προβλήματός του.
* Αρρωστοι που εμφανίζουν τις λεγόμενες «φαρμακοανθεκτικές μορφές επιληψίας», δηλαδή αυτοί που οι κρίσεις τους δεν ελέγχονται ικανοποιητικά με τις συνήθεις θεραπείες, οπότε ορισμένοι τουλάχιστον από αυτούς μπορούν να βοηθηθούν με χειρουργική αντιμετώπιση του προβλήματος. Η πιθανότητα εξαιρετικού αποτελέσματος σ' αυτούς τους αρρώστους είναι ιδιαίτερα υψηλή (75 - 80%). Υπάρχουν ακόμη ανάμεσά τους άρρωστοι που μπορούν να βοηθηθούν από άλλες παρεμβατικές μεθόδους όπως είναι ο Διεγέρτης του Πνευμονογαστρικού. Η μελέτη αυτών των αρρώστων και η απόφαση κατά πόσον θα πρέπει να εφαρμοστεί χειρουργική θεραπεία είναι ευθύνη ομάδας ειδικών γιατρών, που έχουν ασχοληθεί ειδικά σ' αυτά τα θέματα (νευρολόγου, νευρολόγου – επιληπτολόγου, νευροχειρουργού, νευροακτινολόγου, νευροψυχολόγου).

 

Ποιες Είναι οι Εξετάσεις στις Οποίες Υποβάλλεται ο Αρρωστος στο Πρόγραμμα Επιληψίας; 
Η έκταση και το είδος των εξετάσεων στις οποίες υποβάλλεται κάθε άρρωστος εξατομικεύονται ανάλογα με το είδος του προβλήματος. Οι βασικότερες εξετάσεις είναι οι παρακάτω:

1. Οι Μακροχρόνιες Video-Ηλεκτροεγκεφαλογραφικές Καταγραφές

Αυτές γίνονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Κλινικής (Μονάδα Επιληψίας), κάτω από στενή παρακολούθηση του αρρώστου από ιατρικό, τεχνικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Πρόκειται για μέθοδο που επιτρέπει συνεχή καταγραφή του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος του αρρώστου, για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αυτό απαραίτητο (συνήθως 1 έως 7 ημέρες), και παράλληλα με την εικόνα του από Video. Τα ηλεκτρόδια για το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα προσκολλώνται με ειδική κόλλα στο δέρμα του κεφαλιού του αρρώστου και μένουν εκεί στερεωμένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, ενώ ο άρρωστος έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων. Στη διάρκεια της εξέτασης, ο άρρωστος μπορεί να κάνει όλες τις συνηθισμένες καθημερινές δραστηριότητές του (διάβασμα, παρακολούθηση TV, χειρισμό υπολογιστών, να δέχεται επισκέψεις, να φροντίζει τον εαυτό του κλπ.). Όταν κριθεί ότι είναι απαραίτητη η καταγραφή των κρίσεων, προβαίνουμε σε μείωση των αντιεπιληπτικών φαρμάκων για να διευκολύνουμε την επέλευση κρίσεων. 

Με τις καταγραφές αυτές πετυχαίνουμε:
* Την τελική διάγνωση του προβλήματος (αν είναι ή όχι επιληψία).
* Τη διευκρίνιση του είδους της επιληψίας απ' την οποία πάσχει ο άρρωστος (παραδείγματος χάριν αν οι κρίσεις ξεκινούν από συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου και ποια είναι αυτή).

Εκτός από τις συνηθισμένες (με ηλεκτρόδια) Μακροχρόνιες Video-Ηλεκτροεγκεφαλογραφικές Καταγραφές, σε ορισμένους απ' τους αρρώστους που είναι υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε ειδικές καταγραφές, τις Ενδοκρανιακές, που γίνονται με ειδικά ηλεκτρόδια που τοποθετούνται με επέμβαση στον εγκέφαλο. Η υπεύθυνη ομάδα γιατρών αποφασίζει ποιοι άρρωστοι χρειάζονται τέτοιου είδους καταγραφές, με τι είδους ενδοκρανιακά ηλεκτρόδια και σε ποιες περιοχές του εγκεφάλου θα πρέπει αυτά να τοποθετηθούν, αφού μελετηθούν διεξοδικά τα στοιχεία των Μακρόχρονων Video-Ηλεκτροεγκεφαλογραφικών Καταγραφών και των υπολοίπων σχετικών εξετάσεων.

2. Η Μαγνητική Τομογραφία (MRI) Εγκεφάλου

Η εξέταση αυτή μας δίνει ειδικότερες πληροφορίες για βλάβες στον εγκέφαλο που δεν αποκλείεται να είναι υπεύθυνες για τις επιληπτικές κρίσεις. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η γνώση της αιτιολογίας της επιληψίας, ειδικά όταν εξετάζουμε το ενδεχόμενο χειρουργικής αντιμετώπισης του προβλήματος.

3. Τα Νευροψυχολογικά Tests

Αυτά δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τις νοητικές λειτουργίες του αρρώστου (λόγο, μνήμη, κατασκευαστικές ικανότητες, οργάνωση πληροφοριών) και τις ενδεχόμενες διαταραχές τους εξαιτίας εγκεφαλικών βλαβών και συνεχιζόμενων επιληπτικών κρίσεων ή και ανεπιθύμητων ενεργειών απ' τα φάρμακα. Οι πληροφορίες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές όταν σχεδιάζουμε χειρουργική επέμβαση και θέλουμε να εκτιμήσουμε τις νοητικές δυνατότητες και αδυναμίες κάποιου αρρώστου, προκειμένου να τον συμβουλεύσουμε για την πορεία του στο σχολείο και το είδος της βοήθειας που πιθανόν χρειάζεται.

 

Πώς Μπορούν να Βοηθηθούν Αρρωστοι με Χρόνιες και Ανθεκτικές στα Φάρμακα Επιληπτικές Κρίσεις;

Οι άρρωστοι που έχουν «φαρμακοανθεκτικές μορφές επιληψίας», δηλαδή κρίσεις που επιμένουν αν και έχουν χρησιμοποιηθεί αντιεπιληπτικά φάρμακα, αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία που μπορεί να φτάσει το 15-20% του συνόλου των αρρώστων. Όσοι απ' αυτούς επιθυμούν, και εφόσον τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, μπορούν να δοκιμάσουν, στα πλαίσια της κλινικής μελέτης, νεότερα αντιεπιληπτικά φάρμακα που δεν έχουν ακόμη κυκλοφορήσει στην Ελλάδα. Οι μελέτες αυτές γίνονται με ειδική άδεια των αρμοδίων αρχών (στην Ελλάδα του Ε.Ο.Φ.), η οποία χορηγείται μόνο σε ειδικά Προγράμματα Επιληψίας.

Εκτός από τα φάρμακα, άλλοι τρόποι εγκεκριμένοι από τις Διεθνείς Επιστημονικές Ενώσεις για την αντιμετώπιση της Ανθεκτικής Επιληψίας είναι οι εξής:

* Η Χειρουργική της Επιληψίας

Πολλοί απ' αυτούς τους αρρώστους (ίσως το 40-50%) μπορεί να είναι κατάλληλοι για χειρουργική επέμβαση. Στον προσεκτικά επιλεγμένο χειρουργικό υποψήφιο, τα αποτελέσματα της επέμβασης είναι θεαματικά (75-80% σταματούν να έχουν κρίσεις μετά την επέμβαση, ενώ 15-20% βελτιώνονται σημαντικά). Οι κίνδυνοι στις επεμβάσεις αυτές είναι σχετικά μικροί. Η επιλογή του κατάλληλου αρρώστου για χειρουργική επέμβαση γίνεται από Ομάδα Προεγχειρητικής Εκτίμησης, αφού πρώτα εφαρμοστούν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις και ενημερωθεί ακριβώς ο άρρωστος για τα αναμενόμενα οφέλη, αλλά και για τους ενδεχόμενους κινδύνους.

Σε αρρώστους που δεν είναι κατάλληλοι για χειρουργική επέμβαση (ή που δεν την επιθυμούν), οι προτεινόμενες επιλογές είναι:

* Ο Διεγέρτης του Πνευμονογαστρικού Νεύρου, δηλαδή μια μικρή ηλεκτρονική συσκευή που εμφυτεύεται υποδορίως στο αριστερό ημιθωράκιο και συνδέεται μ' ένα νεύρο του τραχήλου που λέγεται πνευμονογαστρικό. Η συσκευή αυτή προγραμματίζεται ώστε να δίνει ηλεκτρικά ερεθίσματα μικρής έντασης, τα οποία μεταφέρονται με το πευμονογαστρικό νεύρο στον εγκέφαλο και ενεργοποιούν κάποιες περιοχές του που έχουν να κάνουν με τις κρίσεις. Με τη συσκευή αυτή αναμένεται μείωση της συχνότητας των κρίσεων κατά 50-60%
* Η Κετογόνος Δίαιτα, ειδική δίαιτα που εφαρμόζεται κυρίως σε παιδιά, με ικανοποιητικά αποτελέσματα σε αρκετές περιπτώσεις, η οποία γίνεται με την επίβλεψη παιδονευρολόγου και διατροφολόγου με σχετική εμπειρία.

 

To Πρόγραμμα Επιληψίας στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»

Το Πρόγραμμα Επιληψίας της Κλινικής πληροί τις προϋποθέσεις ενός σύγχρονου τριτοβάθμιου Επιληπτολογικού Προγράμματος. Οι δυνατότητές του περιλαμβάνουν:

* Μονάδα Μακρόχρονων Video-Ηλεκτροεγκεφαλογραφικών Καταγραφών (δύο κλίνες), με δυνατότητα διενέργειας πολυήμερων Εξωκρανιακών Video-Ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων αλλά και Ενδοκρανιακών Ηλεκτροφλοιογραφημάτων, καθώς επίσης δυνατότητα οξέος διεγχειρητικού Ηλεκτροφλοιογραφήματος και Φλοιικού Ερεθισμού για τον προσδιορισμό ζωτικών φλοιικών περιοχών. Η Μονάδα αυτή μπορεί να παράσχει όλο το φάσμα των διαγνωστικών και προεγχειρητικών εκτιμήσεων που αφορούν στην επιληψία.

*Διενέργεια Εξειδικευμένων Νευροακτινολογικών Εξετάσεων: Μαγνητική Τομογραφία Εγκεφάλου (με ειδικά πρωτόκολλα διερεύνησης αρρώστων που ενδεχομένως θα χειρουργηθούν) και Αγγειογραφία Εγκεφάλου (για τη διενέργεια νευροψυχολογικών δοκιμασιών).

*Νευροχειρουργική υποστήριξη για την επιτυχή διενέργεια σχετικών επεμβάσεων στον εγκέφαλο (κροταφική λοβεκτομή, εκτομή επιληπτογόνου βλάβης κλπ.), καθώς και για την τοποθέτηση Διεγέρτη Πνευμονογαστρικού.

*Συμμετοχή αρρώστων σε κλινικές μελέτες νεότερων αντιεπιληπτικών φαρμάκων.

Το πρόγραμμα λειτουργεί με την ευθύνη ομάδος ειδικά εκπαιδευμένων νευρολόγων, νευροχειρουργών, νευροακτινολόγων, νευροψυχολόγων και με τη συνεχή φροντίδα και παρακολούθηση έμπειρου τεχνικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να έρθει σε επαφή με τον υπεύθυνο του Προγράμματος, Νευρολόγο-Επιληπτολόγο κ. Κυριάκο Γαργάνη, μέσω της Κλινικής (τηλ. 2310 380.000).

Email: gkkap@the.forthnet.gr
Web: http://www.neurogroup.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ