ΠΙΣΩ
Τοποθέτηση οισοφαγικών & εντερικών στενντ (STENT)

STENT Ορισμένες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου, προκαλούν στένωση ή απόφραξη τμημάτων του πεπτικού συστήματος. Σαν αποτέλεσμα οι ασθενείς έχουν μερική ή πλήρη αδυναμία να φάνε ή να ενεργηθούν και οδηγούνται σε εξάντληση και πιθανώς σε γρήγορη κατάληξη. Η τοποθέτηση ενός εύκαμπτου σωλήνα με τη βοήθεια ενδοσκοπίου είναι απλή υπόθεση και λύνει εύκολα τα προβλήματα, αποφεύγοντας πιθανή εγχείρηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ