ΠΙΣΩ
Το Τμήμα
Γαστροσκόπηση
Κολονοσκόπηση
Στιγμοειδοσκόπηση
E.R.C.P.
Τοποθέτηση γαστροστομίας (PEG)
Απολίνωση κιρσών οισοφάγου
Τοποθέτηση οισοφαγικών & εντερικών στενντ (STENT)
Διαστολή στενώσεων του πεπτικού σωλήνα
Βιοψία ήπατος
Παρακολούθηση προβλημάτων σίτισης
Ενδοσκοπικός υπέρηχος
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ