ΠΙΣΩ
Check up Θυρεοειδικής λειτουργίας

CHECK UP ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – 150€

  • Τ3
  • Τ4
  • TSH
  • Θυρεοσφαιρίνη
  • Καλσιτονίνη
  • Αντιθυρεοειδικά αντισώματα
  • Υπέρηχος θυρεοειδούς
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ