ΠΙΣΩ
Check up Θυρεοειδικής λειτουργίας

CHECK UP ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – 80€

  • Τ3
  • FΤ4
  • TSH
  • Anti-TG
  • Anti-TPO
  • Υπέρηχος θυρεοειδή
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ