ΠΙΣΩ
Καρδιολογικά Check up

Καρδιολογικά Check up


Στο Καρδιολογικό Ιατρείο, ο έλεγχος περιλαμβάνει τις εξής δυνατότητες:

1) ΑΠΛΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ CHECK UP - 60€

 • Κλινική εξέταση
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Υπερηχογράφημα καρδιάς


2) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ CHECK UP ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ (ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) - 100€

 • Κλινική εξέταση
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Υπερηχογράφημα καρδιάς
 • Εργαστηριακός έλεγχος (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, χοληστερίνη, HDL, LDL, τριγλυκερίδια, ουρικό οξύ, κάλιο, νάτριο)


3) ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ CHECK UP - 120€

 • Κλινική εξέταση
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Υπερηχογράφημα καρδιάς
 • Δοκιμασία κόπωσης
 • Εργαστηριακός έλεγχος (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, χοληστερίνη, HDL, LDL, τριγλυκερίδια, ουρικό οξύ, κάλιο, νάτριο)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ