ΠΙΣΩ
Πλήρες Check up για γυναίκες  

ΠΛΗΡΕΣ CHECK UP ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ – 320€ (κάτω των 40 ετών) / 350€ (άνω των 40 ετών) / 390€ (άνω των 50 ετών)

 • Παθολογική εξέταση
 • Οφθαλμολογική εξέταση
 • Γυναικολογική εξέταση
 • ΩΡΛ εξέταση
 • Σπιρομέτρηση
 • Υπέρηχος άνω και κάτω κοιλίας
 • Ακτινογραφία θώρακα
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Υπερηχογράφημα καρδιάς
 • Γενική αίματος, σάκχαρο, ουρικό οξύ, ουρία, κρεατινίνη, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, HDL, LDL, SGOT, SGPT, γ-GT, LDH, αλκαλική φωσφατάση, ασβέστιο, γενική ούρων, ΤΚΕ, φεριτίνη, TSH, έλεγχος για κρυφό αίμα στα κόπρανα.
 • Υπέρηχογράφημα μαστών
 • Ψηφιακή Μαστογραφία (άνω των 40 ετών)
 • PAP test
 • Μέτρηση οστικής πυκνότητας (άνω των 50 ετών)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ