ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στις δύσκολες αυτές ώρες που ζει η πόλη μας, στεκόμαστε όλοι μαζί ενωμένοι.

Η Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», συναισθανόμενη τη μεγάλη δυσκολία την οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στέκεται αρωγός στον αγώνα που δίνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Δημόσιων Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης.

Σε συνεργασία πάντοτε με το Υπουργείο Υγείας, ο «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», από τις 27 Οκτωβρίου, υποδέχεται από τα Δημόσια Νοσοκομεία της πόλης ασθενείς που δεν νοσούν από κορωνοϊό, με σκοπό να ελευθερωθούν σε αυτά κλίνες ΜΕΘ για περιστατικά COVID-19, ώστε να εξυπηρετηθεί ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός ασθενών.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΠΙΣΩ
Αιματολογικά Check up

Αιματολογικά Check up

1) ΒΑΣΙΚΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ CHECK UP - 50€

 • Γενική αίματος
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Χοληστερίνη ολική
 • HDL - Χοληστερίνη
 • LDL - Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • SGOT
 • SGPT
 • γGT
 • Αλκαλική Φωσφατάση
 • Τ.Κ.Ε.
 • Γενική ούρων


2) ΠΛΗΡΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ CHECK UP - 150€

 • Γενική αίματος
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Χοληστερίνη ολική
 • HDL - Χοληστερίνη
 • LDL - Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • SGOT
 • SGPT
 • γGT
 • Αλκαλική Φωσφατάση
 • LDH
 • CPK
 • Χολερυθρίνη
 • Κ (Κάλιο)
 • Na (Νάτριο)
 • P (Φώσφορος)
 • Ca (Ασβέστιο)
 • Λευκώματα ολικά
 • Fe (Σίδηρος)
 • Φερριτίνη
 • CRP (C-αντιδρώσα πρωτεΐνη)
 • Ολικά λιπίδια
 • FT3 (free T3)
 • FT4 (free T4)
 • TSH
 • Τ.Κ.Ε.
 • Γενική ούρων
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ