ΠΙΣΩ
Αιματολογικά Check up

Αιματολογικά Check up

1) ΒΑΣΙΚΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ CHECK UP - 70€

 • Γενική αίματος
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Χοληστερίνη ολική
 • HDL - Χοληστερίνη
 • LDL - Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • SGOT
 • SGPT
 • γGT
 • Αλκαλική Φωσφατάση
 • Τ.Κ.Ε.
 • Γενική ούρων


2) ΠΛΗΡΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ CHECK UP - 170€

 • Γενική αίματος
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Χοληστερίνη ολική
 • HDL - Χοληστερίνη
 • LDL - Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • SGOT
 • SGPT
 • γGT
 • Αλκαλική Φωσφατάση
 • LDH
 • CPK
 • Χολερυθρίνη
 • Κ (Κάλιο)
 • Na (Νάτριο)
 • P (Φώσφορος)
 • Ca (Ασβέστιο)
 • Λευκώματα ολικά
 • Fe (Σίδηρος)
 • Φερριτίνη
 • CRP (C-αντιδρώσα πρωτεΐνη)
 • Ολικά λιπίδια
 • FT3 (free T3)
 • FT4 (free T4)
 • TSH
 • Τ.Κ.Ε.
 • Γενική ούρων
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ