ΠΙΣΩ
Γυναικολογικά Check up

Γυναικολογικά Check up

Στο Γυναικολογικό Ιατρείο, ανάλογα με την ηλικία, ο έλεγχος περιλαμβάνει τις εξής δυνατότητες:


1) ΑΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ CHECK UP (για γυναίκες κάτω των 40 ετών) - 120€

  • Τεστ Παπανικολάου
  • Υπερηχογράφημα μήτρας και ωοθηκών
  • Ψηλάφηση μαστών
  • Υπερηχογράφημα μαστών


2) ΕΤΗΣΙΟ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΚΟ CHECK UP (για γυναίκες άνω των 40 ετών) - 70€

  • Ψηφιακή μαστογραφία
  • Υπερηχογράφημα μαστών


3) ΠΛΗΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ CHECK UP (για γυναίκες άνω των 40 ετών) - 150€

  • Απλό γυναικολογικό check up
  • Ψηφιακή μαστογραφία
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ