ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στις δύσκολες αυτές ώρες που ζει η πόλη μας, στεκόμαστε όλοι μαζί ενωμένοι.

Η Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», συναισθανόμενη τη μεγάλη δυσκολία την οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στέκεται αρωγός στον αγώνα που δίνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Δημόσιων Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης.

Σε συνεργασία πάντοτε με το Υπουργείο Υγείας, ο «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», από τις 27 Οκτωβρίου, υποδέχεται από τα Δημόσια Νοσοκομεία της πόλης ασθενείς που δεν νοσούν από κορωνοϊό, με σκοπό να ελευθερωθούν σε αυτά κλίνες ΜΕΘ για περιστατικά COVID-19, ώστε να εξυπηρετηθεί ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός ασθενών.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΠΙΣΩ
Check up Διαβητολογικού ελέγχου

CHECK UP ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - 280€

  • Καρδιολογική εξέταση
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Γενική αίματος, αιμοπετάλια, ΤΚΕ, σάκχαρο, ουρικό οξύ, ουρία, ηλεκτρολύτες, κρεατινίνη, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, HDL, LDL, SGOT, SGPT, γGT, αλκαλική φωσφατάση, μικρολευκωματίνη ούρων, HbA1C, γενική ούρων 
  • Οφθαλμολογικό έλεγχο
  • Ανίχνευση διαβητικής νευροπάθειας (NEUROPAD test)
  • Doppler κάτω άκρων - καρωτίδων 
  • Κλινική εκτίμηση παθολόγου - διαβητολόγου
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ