ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στις δύσκολες αυτές ώρες που ζει η πόλη μας, στεκόμαστε όλοι μαζί ενωμένοι.

Η Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», συναισθανόμενη τη μεγάλη δυσκολία την οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στέκεται αρωγός στον αγώνα που δίνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Δημόσιων Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης.

Σε συνεργασία πάντοτε με το Υπουργείο Υγείας, ο «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», από τις 27 Οκτωβρίου, υποδέχεται από τα Δημόσια Νοσοκομεία της πόλης ασθενείς που δεν νοσούν από κορωνοϊό, με σκοπό να ελευθερωθούν σε αυτά κλίνες ΜΕΘ για περιστατικά COVID-19, ώστε να εξυπηρετηθεί ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός ασθενών.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΠΙΣΩ
Eπαναστατική Μέθοδος Διάγνωσης και Σταδιοποίησης του Καρκίνου του Πνεύμονα  

Η βρογχοσκόπηση έχει πλέον αναβαθμιστεί με τη χρήση δύο συστημάτων υπερήχων. 
Το πρώτο είναι το σύστημα Convex Probe-EBUS, που βοηθά στη βιοψία των λεμφαδένων του μεσοθωρακίου, καθώς και σε κεντρικές βλάβες μέσα στους πνεύμονες και το θώρακα που δεν είναι ορατές με το απλό βρογχοσκόπιο (Εικόνα 1,2).

Εικόνα 1 Εικόνα 2


Έτσι, ο ασθενής δεν χρειάζεται μεσοθωρακοσκόπηση, ένα είδος χειρουργείου θώρακα για τη διάγνωση. 
Το δεύτερο σύστημα ενδοσκοπικού υπερήχου είναι το Radial Endobronchial Ultrasound (Εικόνα 3).

Εικόνα 3


Το σύστημα αυτό έχει τη δυνατότητα να πάρει βιοψίες από "μονήρη όζο", δηλαδή από βλάβες <3cm (Εικόνα 4,5) οπουδήποτε μέσα στον πνεύμονα, χωρίς να χρειάζεται βιοψία υπό την καθοδήγηση αξονικού ή ακόμη και χειρουργική επέμβαση, που όπως είναι γνωστό μπορεί να προκαλέσει αρκετά σοβαρές επιπλοκές (π.χ πνευμοθώρακα, τρώση μεγάλου αγγείου).

 

Εικόνα 4 Εικόνα 5


Παλαιότερα, οι ασθενείς οδηγούνταν στο χειρουργείο χωρίς διάγνωση όποτε υπήρχε "μονήρης όζος" ή πολλαπλά οζίδια, όπου πολλές φορές δεν υπήρχε κακοήθεια και έτσι ο ασθενής έμπαινε σε μια χειρουργική επικίνδυνη διαδικασία χωρίς λόγο. Πλέον, ο ασθενής και ο θεράπων γιατρός μπορούν να γνωρίζουν το πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν με μια ενδοσκοπική διαδικασία που γίνεται με μέθη, γρήγορα και αυθημερόν. H διάγνωση γίνεται τόσο με κυτταρολογικό υλικό, όσο και με ιστολογικό υλικό που χρειάζεται ο ογκολογικός ασθενής για να συνεχίσει τη σωστή θεραπεία (Εικόνα 6).

Εικόνα 6


Επίσης, αντίστοιχα υπάρχει πολύ καλό υλικό, ώστε να γίνεται αποκλεισμός της κακοήθειας και διάγνωση μιας καλοήθους κατάστασης, όπως ένα κοκκίωμα/σαρκοείδωση ή ένα αμάρτωμα. Εφόσον ο ασθενής το θελήσει, μπορεί η διάγνωση να γίνει επί τόπου τη στιγμή της βιοψίας με την τεχνική rapid on site evaluation (ROSE) "άμεση διάγνωση". To υλικό που παίρνουμε με τις μεθόδους αυτές βιοψίας είναι ιστολογικό, καθώς αυτό είναι το καλύτερο υλικό για να ταυτοποιηθεί η σωστή θεραπεία για τον ογκολογικό ασθενή. Σε κάθε περίπτωση, επίσης, εάν η κακοήθεια δεν προέρχεται από τον πνεύμονα αλλά από άλλο όργανο, η βιοψία θα μας δείξει την πρωτοπαθή εστία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ