ΠΙΣΩ
Θωρακοχειρουργική ενημέρωση
Δρ. Κοσμάς Τσακιρίδης
Χειρουργός Καρδιάς - Θώρακος

Χειρουργική θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής

Η κολπική μαρμαρυγή είναι η πιο συχνή ανωμαλία του καρδιακού ρυθμού και σχετίζεται με σημαντική θνητότητα και θνησιμότητα. Συγκεκριμένα, η παρουσία της κολπικής μαρμαρυγής πενταπλασιάζει την πιθανότητα για εγκεφαλικό επεισόδιο, και στα καρδιαγγειακά νοσήματα αυξάνει τη θνησιμότητα από 1,5 έως 1,9 φορές. Για την αντιμετώπισή της, ακολουθούνται οι παρακάτω μέθοδοι:Ι. Φαρμακευτική αγωγή, όπως αυτή δίνεται από τους καρδιολόγους.

ΙΙ. Διαδερμικό ablation, κατάλυση, κάψιμο δηλαδή των πιθανολογούμενων εστιών στους κόλπους οι οποίες δημιουργούν την κολπική μαρμαρυγή. Η μέθοδος εκτελείται στο αιμοδυναμικό εργαστήριο από τους επεμβατικούς καρδιολόγους – αρρυθμιολόγους.

ΙΙΙ. Χειρουργικό ablation
Είναι ίσως γνωστό ότι η αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής, όταν συνυπάρχει με άλλο καρδιακό νόσημα (στεφανιαία νόσο, μιτροειδοπάθεια κ.α.), όπου ο ασθενής οδηγείται στο χειρουργείο, πραγματοποιείται με RadioFrequency ablation συγχρόνως με τη χειρουργική θεραπεία της προαναφερόμενης πάθησής του. Υπάρχουν όμως και ασθενείς με μεμονωμένη κολπική μαρμαρυγή (lone-AF), οι οποίοι χρήζουν αντιμετώπισης. Είναι ίσως επίσης γνωστό ότι, μέχρι πρόσφατα, το ablation για την κολπική μαρμαρυγή πραγματοποιείτο ΜΟΝΟ διαδερμικά μέσω των μηριαίων αγγείων. Εφαρμόζονται, λοιπόν, νέες χειρουργικές τεχνικές που αφορούν στην αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής:

Α) Η κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα (Radiofrequency Bipolar Ablation – RF Ablation) για τη μεμονωμένη AF, συνίσταται στην απομόνωση των πνευμονικών φλεβών (δεξιών και αριστερών) και στην εκτομή του ωτίου του αριστερού κόλπου. Η μέθοδος εκτελείται θωρακοσκοπικά με τεχνική VATS-Video Assisted Thoracic Surgery και από τα δύο ημιθωράκια.

Β) Η διενέργεια της Cox-Maze IV επέμβασης, η οποία πραγματοποιείται με στερνοτομή και χρησιμοποιεί επίσης το διπολικό υψίσυχνο ρεύμα σε συνδυασμό με τομές πάνω στον καρδιακό μυ.

Στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» υπάρχει η δυνατότητα για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών με τις προαναφερόμενες μεθόδους.

Κατάλληλοι για χειρουργικό ablation είναι οι ασθενείς στους οποίους:

 • Παρουσιάζεται παροξυσμική αλλά και χρόνια κολπική μαρμαρυγή
 • Παρουσιάζεται κολπική μαρμαρυγή ανθεκτική στη φαρμακευτική αγωγή
 • Παρουσιάζεται συμπτωματική κολπική μαρμαρυγή χωρίς να συνυπάρχει άλλο καρδιακό νόσημα
 • Η αντιαρρυθμική και η αντιπηκτική αγωγή έχουν αντένδειξη ή παρουσιάζουν αδυναμία λήψης της φαρμακευτικής αγωγής
 • Η συμπτωματική κολπική μαρμαρυγή επηρεάζει την καθημερινή τους ζωή
 • Η επιθυμία τους είναι να μην λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή
 • Απέτυχε η φαρμακευτική αγωγή ή το διαδερμικό ablation


Η επιτυχία της Cox-Maze IV επέμβασης ανέρχεται σε 96% έξι μήνες μετά το χειρουργείο και 92% ένα χρόνο μετά. Σε ποσοστό 85% οι ασθενείς αποκτούν δυναμική κολπική συστολή.

Τι κερδίζουν οι ασθενείς:

 • Βελτίωση των συμπτωμάτων τους
 • Μειωμένο κίνδυνο εγκεφαλικών επεισοδίων
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής
 • Μειωμένο κίνδυνο θνητότητας


Με τη σωστή επιλογή των σθενών και την προσεκτική χειρουργική εκτέλεση της διαδικασίας απολαμβάνουμε όλοι τα οφέλη ελαχιστοποιώντας τους δυνητικούς κινδύνους από την παραμονή της κολπικής μαρμαρυγής.

www.tsakiridiskosmas.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ