ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στις δύσκολες αυτές ώρες που ζει η πόλη μας, στεκόμαστε όλοι μαζί ενωμένοι.

Η Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», συναισθανόμενη τη μεγάλη δυσκολία την οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στέκεται αρωγός στον αγώνα που δίνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Δημόσιων Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης.

Σε συνεργασία πάντοτε με το Υπουργείο Υγείας, ο «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», από τις 27 Οκτωβρίου, υποδέχεται από τα Δημόσια Νοσοκομεία της πόλης ασθενείς που δεν νοσούν από κορωνοϊό, με σκοπό να ελευθερωθούν σε αυτά κλίνες ΜΕΘ για περιστατικά COVID-19, ώστε να εξυπηρετηθεί ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός ασθενών.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΠΙΣΩ
Διαδερμική τοποθέτηση αορτικής βαλβίδας
Τιμόθεος Κέλπης
Καρδιοχειρουργός Υπεύθυνος Διαδερμικών Τεχνικών

Η στένωση της αορτικής βαλβίδας αποτελεί την πιο συχνή επίκτητη ασθένεια της καρδιάς που χρήζει νοσηλείας στην Ευρώπη. Παρόλο που η συμβατική χειρουργική θεραπεία αντικατάστασης της αορτικής βαλβίδας παρέχει εξαιρετικά και διαρκή αποτελέσματα σε αρκετούς ασθενείς, η προχωρημένη ηλικία και άλλα σοβαρά συνοδά νοσήματα μπορούν να αυξήσουν την επικινδυνότητα της χειρουργικής μεθόδου. Επιπλέον, η συντηρητική θεραπεία της στένωσης της αορτικής βαλβίδας έχει βαριά πρόγνωση. Αυτά τα δεδομένα οδήγησαν στην ανάπτυξη νέων εναλλακτικών τεχνικών ελάχιστης επεμβατικότητας (minimally invasive techniques), όπως η διαδερμική τοποθέτηση αορτικής βαλβίδας, για τη θεραπεία ασθενών υψηλού κινδύνου.Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος αντιμετώπισης της σοβαρού βαθμού στένωσης αορτικής βαλβίδας εφαρμόζεται από την καρδιοχειρουργική ομάδα του κ. Αντωνίου Πίτση, σε συνεργασία με την καρδιολογική ομάδα των κ.κ. Μεζίλη, Νινιού, Τσικαδέρη και Δάρδα, στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» από τον Ιούνιο του 2008 με άριστα αποτελέσματα. Η μέθοδος αφορά την τοποθέτηση προσθετικής αορτικής βαλβίδας από την κορυφή της αριστερής κοιλίας της καρδιάς και αποτελεί λύση για ασθενείς που έως τώρα θεωρούνταν ανεγχείρητοι. Ας σημειωθεί ότι η Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» αποτελεί το μοναδικό κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα όπου εφαρμόζεται η διαδερμική τοποθέτηση αορτικής βαλβίδας από την κορυφή της αριστερής κοιλίας.

Η τοποθέτηση της προσθετικής βαλβίδας (Edwards SAPIEN) ενδείκνυται σε ασθενείς με συμπτωματική στένωση αορτικής βαλβίδας που χρήζουν αντικατάστασης αορτικής βαλβίδας και διατρέχουν υψηλό κίνδυνο εγχειρητικής θνητότητας ή δεν θεωρούνται κατάλληλοι για χειρουργική επέμβαση (ασθενείς προχωρημένης ηλικίας, συνύπαρξη σοβαρών συνοδών προβλημάτων, όπως δυσλειτουργία νεφρών και πνευμόνων ή αιματολογικές και ανοσολογικές παθήσεις).

Η τοποθέτηση της προσθετικής αορτικής βαλβίδας γίνεται διαδερμικά και μειώνει τον κίνδυνο θνητότητας του ασθενούς στο ένα τρίτο, σε σχέση με την κλασσική χειρουργική αντικατάσταση. Η προσθετική βαλβίδα προωθείται μέσω μικρής τομής στο θώρακα, χωρίς τη χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ταχεία κινητοποίηση του ασθενούς και την ελάττωση του χρόνου νοσηλείας.

SAPIEN THV valve (Edwards Lifesciences Inc., CA, USA)

Η βιοπροσθετική βαλβίδα (τρεις γλωχίνες από βόειο περικάρδιο) βρίσκεται μονταρισμένη εντός μεταλλικής εκπτυσσόμενης με μπαλόνι ενδοπρόθεσης (stent). Στην παρούσα φάση διατίθεται σε δύο μεγέθη, 23mm και 26mm, που καλύπτουν το 90% των περιπτώσεων.


Τεχνική διακορυφαίας τοποθέτησης αορτικής βαλβίδας

Μετά τη διενέργεια αριστερής μίνι-προσθιοπλάγιας θωρακοτομής στο 5ο μεσοπλεύριο διάστημα και τη διάνοιξη του περικαρδίου, ακολουθεί διαστολή της στενωμένης βαλβίδας με μπαλονάκι που προωθείται από την κορυφή της αριστερής κοιλίας με καθετήρα. Τοποθέτηση πάνω στο μπαλονάκι μεταλλικής ενδοπρόθεσης (stent), μέσα στο οποίο είναι συραμμένη μία βιοπροσθετική αορτική βαλβίδα. Το μπαλονάκι «φουσκώνει» και πάλι στη βαλβίδα και η ενδοπρόθεση τοποθετείται στη θέση αυτή. Η βιοπροσθετική βαλβίδα που βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά της ενδοπρόθεσης είναι η νέα αορτική βαλβίδα του ασθενούς.
Η δυνατότητα παροχής σε επιλεγμένους ασθενείς με στένωση αορτικής βαλβίδας μιας εναλλακτικής θεραπείας αποτελεί σημαντική πρόοδο στη θεραπεία της βαλβιδοπάθειας. Τα αποτελέσματα και οι εφαρμογές αυτής της μεθόδου θα πρέπει να αξιολογηθούν και να προσαρμοστούν αναλόγως μακροπρόθεσμα.

Τέλος, η επιτυχία της μεθόδου εξασφαλίζεται από την αγαστή συνεργασία καρδιολόγων και καρδιοχειρουργών και την υποστήριξη των αναισθησιολόγων, ακτινολόγων, τεχνικών εξωσωματικής κυκλοφορίας, νοσηλευτών και του προσωπικού του αιμοδυναμικού εργαστηρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ