ΠΙΣΩ
Αυτόματη μετάπτωση ετερόπλευρου έκδηλου αποκλίνοντος στραβισμού σε λανθάνοντα μετά από διόρθωση της ετερόπλευρης μυωπίας με LASIK.

Πώς ένας έφηβος με μυωπία και αστιγματισμό στο ένα μάτι, ο οποίος παρουσιάζει και στραβισμό, μετά από την επέμβαση για διόρθωση της μυωπίας και του αστιγματισμού με LASIK έπαυσε να στραβίζει.

(Παρουσιάστηκε στο 19ο Διεθνές Συνέδριο της Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής, Αθήνα, Φεβρουάριος 2005)
Νικόλαος Κυρόπουλος, Ιωάννης Παπαδόπουλος, Έφη Μάντζιου


Η βάση της ενιαίας διόφθαλμης όρασης είναι το να προσλαμβάνει ο κάθε οφθαλμός παρόμοιες εικόνες (να έχουμε δηλαδή ισοεικονία). Η διαφορά ανάμεσα στο μέγεθος των δύο εικόνων που μπορεί να γίνει ανεκτή από τον εγκέφαλο έχει σαν όριο το 5%, το οποίο αντιστοιχεί σε 2,5 βαθμούς διαφορά ανάμεσα στα δύο μάτια (2,3). Δηλαδή εάν η εικόνα που προσλαμβάνει ο ένας οφθαλμός διαφέρει μέχρι και 5% από το μέγεθος της εικόνας του άλλου οφθαλμού, τότε αυτά τα είδωλα είναι αποδεκτά. Εάν η διαφορά των εικόνων είναι άνω του 5% τότε αυτό δεν είναι αποδεκτό από τον εγκέφαλο.

Η αύξηση της διαφοράς των δύο εικόνων έχει σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό της δυνατότητας ταύτισης (τον περιορισμό δηλαδή της ενιαίας διόφθαλμης όρασης), οπότε ο συνδυασμός ανισομετρωπίας που συνεπάγεται ανισοεικονία πέρα από τα όρια που αναφέραμε, είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας διάσπασης των διόφθαλμων λειτουργιών. Αποτέλεσμα αυτής της διάσπασης είναι η ανάπτυξη αμβλυωπίας και στραβισμού του χειρότερου οπτικώς οφθαλμού (1). Επίσης αποτελεί το κυριότερο εμπόδιο στη θεραπεία και πρόγνωση (2,4).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Έφηβος 16 χρόνων παρακολουθείται από τον πρώτο εκ των συγγραφέων από την ηλικία των 4 χρόνων. Η πρώτη διάθλαση ήταν ΔΟ: - 5.0 - 3.5 x 180o και ΑΟ: s.c. Παρουσίαζε επίσης αποκλίνοντα στραβισμό. Δύο χρόνια αργότερα με γυαλιά και κλείσιμο του υγιούς ματιού δε στράβιζε και η οπτική οξύτητα ήταν 6/10 c.c. Δέκα χρόνια μετά την τελική διάθλαση, η οπτική οξύτητα ήταν 1/10 με - 7.0 - 3.0 x 20o και παρουσίαζε έκδηλο αποκλίνοντα στραβισμό 12o . Η έκπτωση της όρασης και ο στραβισμός οφείλονταν στο ότι το εν λόγω άτομο ήταν πολύ απείθαρχο με αποτέλεσμα να μη φορά τα γυαλιά του και να μην ακολουθεί τις οδηγίες του οφθαλμιάτρου του. Έτσι αποφασίστηκε η διόρθωση της αμετρωπίας με τη μέθοδο LASIK. Το αποτέλεσμα ήταν πέραν πάσης προσδοκίας. Τη δεύτερη μετεγχειρητική μέρα ο στραβισμός δεν υπήρχε και ανιχνευόταν μόνο με το cover test, ενώ η οπτική οξύτητα ήταν 1/10 s.c.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 1.
Η αρνητική παλίνδρομη συσχέτιση της αύξησης της διοπτρικής ισχύος για διόρθωση της ετερόπλευρης αμετρωπίας, με την αύξηση της ανισοεικονίας, αποτελεί ένα φαύλο κύκλο που οδηγεί στην αμβλυωπία και στο στραβισμό. Επίσης είναι δεδομένη η πολύ ευκολότερη δυνατότητα ταύτισης της περιφέρειας των δύο ορώμενων εικόνων σε σχέση με τα κεντρικά τμήματα για τα οποία υπεύθυνη είναι η ωχρά με ισχύον όριο 5% στη διαφορά μεγέθους.

Πιθανότατα λοιπόν σπάσαμε αυτόν το φαύλο κύκλο με αποτέλεσμα την ορθοφορία που βασίζεται στην περιφερική ταύτιση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 2.
Πιθανότατα η διόρθωση ορισμένων ετερόπλευρων αμετρωπιών με Excimer Laser, αρκετά νωρίτερα από τα ισχύοντα σήμερα ηλικιακά όρια, να είναι ευεργετική για τη συγκεκριμένη ομάδα ασθενών. Μένει να αποδειχθεί στο μέλλον.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Hans Paou, Differential Diagnosis of Eye Diseases, Georg Thieme Publishers, Stuttgart 1978, p. 26
2. Reymond E. Records, Physiology of the Human Eye and Visual System, Harper & Row Publishers, Hagerstown Maryland 1979, p. 652
3. Duke - Elder's, Practice of Refraction, 10th Ed., Churchill Livingstone, London 1993, p. 105-113
4. Hurley's, Pediatric Ophthalmology, 4th Ed., W. B. Saunders Company, Philadelphia 1998, p. 126

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ
downloadfilmterbaru.xyz bigoporn.club bok3p.site sablonpontianak.com