ΠΙΣΩ
ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ - Νέα Τεχνική για πρώτη φορά στην Ελλάδα
Δημοσθένης Αρτ. Αλασεϊρλής
Ορθοπαιδικός ΧειρουργόςΜετεκπαιδευθείς εις Pittsburgh - ΗΠΑ σε Αθλητικές Κακώσεις-Αρθροσκοπική Χειρουργική -Επανορθωτική Αρθρώσεων

Οι υποψήφιοι για την επέμβαση αυτήν ασθενείς πρέπει να αποδειχθεί κατά τη διάρκεια του χειρουργείου ότι έχουν ικανοποιητική διάμετρο και μήκος στους τένοντες του ισχνού και του ημιτενοντώδους. Η λήψη των τενόντων αυτών γίνεται με μια μικρή τομή στην πρόσθια, άνω και έσω επιφάνεια της κνήμης, η οποία συνήθως δεν αφήνει σημαντική ουλή. Παρά το ότι οι τένοντες κόβονται σε μήκος 24-30 εκατοστά που φθάνει ως και το μέσον του μηρού, η χρησιμοποίηση ειδικών εργαλείων επιτρέπει τη λήψη τους μόνον δια της μικρής αυτής τομής.

Η διαφοροποίηση της μεθόδου αυτής ξεκινά από αυτό ακριβώς το σημείο της επέμβασης. Σε αντίθεση με τις μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενες μεθόδους, αντί για ένα, παρασκευάζονται δυο τετραπλά μοσχεύματα από τους ως άνω τένοντες.Υπό αρθροσκοπικό έλεγχο, χρησιμοποιώντας δυο μικρές αρθροσκοπικές οπές στην πρόσθια επιφάνεια του γόνατος και την τομή λήψης των τενόντιων μοσχευμάτων στην πρόσθια επιφάνεια της κνήμης, θα παρασκευασθούν τέσσερα κανάλια, δυο στο μηρό και δυο στην κνήμη, κάθε ένα από τα οποία βρίσκεται σε διαφορετικό επίπεδο. Για το βήμα αυτό χρησιμοποιούνται ειδικά κατασκευασμένα τρυπάνια, ίσης διαμέτρου με αυτήν των μοσχευμάτων. Η τεχνική αυτή αυξάνει το βαθμό δυσκολίας του χειρουργείου, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και το πλεονέκτημα της πιστής απόδοσης της ενδαρθρικής ανατομικής πρόσφυσης κάθε δέσμης.

Για τη δίοδο των μοσχευμάτων χρησιμοποιείται το τέχνασμα των ραμμάτων έλξης, και μετά από αυτήν το κάθε μόσχευμα καθηλώνεται στο μηριαίο φλοιό με το σύστημα Endo-Button ® της Smith & Nephew, και στην κνήμη με δυο απορροφήσιμες βίδες (μια σε κάθε κανάλι) και spike-washer της ίδιας εταιρίας στο φλοιό της κνήμης.

Η καθήλωση της κάθε δέσμης γίνεται στις συγκεκριμένες γωνίες κάμψης του γόνατος που έκαστη εκτελεί στο μέγιστο τη σταθεροποιητική της δράση.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι το εντυπωσιακό της δημιουργίας ενός ισχυρού μοσχεύματος ACL με δυο διακριτές δέσμες, μια πρόσθια-έσω και μια οπίσθια-έξω.

Η νοσηλεία του ασθενούς διαρκεί από λίγες ώρες έως 1-2 ημέρες και στη συνέχεια ο ασθενής εξέρχεται για να ακολουθήσει το ενδεδειγμένο σχήμα αποκατάστασης .

Η τεχνική "Double Bundle ACL" αποτελεί την τελευταία εξέλιξη στη χειρουργική αποκατάσταση του ACL και βρίσκεται εγγύτερα από κάθε άλλη στην πιστή ανακατασκευή της φυσιολογικής ανατομικής του ACL. Έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην Κλινική "ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ" και παρά τις τεχνικές δυσκολίες που παρουσιάζει, είναι δεδομένο ότι θα αρχίσει σταδιακά να εφαρμόζεται σε όλο και περισσότερους ασθενείς υψηλών απαιτήσεων, καθώς φαίνεται ότι οι τελευταίοι θα απολαύσουν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των παραδοσιακών τεχνικών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. "Double-stranded hamstring graft for anterior cruciate ligament reconstruction", Guy Bellier, M.D.,Pascal Christel, M.D,. Philippe Colombet, M.D.,Patrick Djian, M.D., Pierre Franceschi, M.D.,Abdou Sbihi, M.D., Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery,Vol 20, No 8 (October), 2004,
2. "Anatomic Double-Bundle Anterior Cruciate Ligament Reconstruction With Hamstrings",Maurilio Marcacci, M.D., Alessandro Paladini Molgora, M.D., Stefano Zaffagnini, M.D.,Alberto Vascellari, M.D., Francesco Iacono, M.D., and M. Lo Presti, M.D.,Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery, Vol 19, No 5 (May-June), 2003: pp 540-546
3. "Double-Bundle Anatomic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Using Bone-Hamstring-Bone Composite Graft" Ryohei Takeuchi, M.D., Tomoyuki Saito, M.D., Sigeyuki Mituhashi, M.D., Eiichi Suzuki, M.D.,Ikufumi Yamada, M.D., and Tomihisa Koshino, M.D. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery, Vol 18, No 5 (May-June), 2002: pp 550-555
4. "Reconstruction of the Anterior Cruciate Ligament Using a Double Bundle" Kunio Hara, M.D., Toshikazu Kubo, M.D., Takehiko Suginoshita, M.D., 

 

Αρθροσκοπική Αποκατάσταση του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου του Γόνατος, χρησιμοποιώντας δύο Διακριτά Μοσχεύματα και τέσσερα Οστικά Tunnels (Double Bundle ACL)

Η ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου του γόνατος αποτελεί μια συχνή κάκωση του γόνατος. Απαντάται σε επαγγελματίες αθλητές, σε ομάδες πληθυσμού που ασχολούνται συστηματικά με ερασιτεχνικό αθλητισμό, αλλά και σε άλλες ομάδες πληθυσμού ως τραυματική κάκωση. Οι συνήθεις μηχανισμοί ρήξης του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου (ACL εφ' εξής) είναι κακώσεις βλαισσότητας του γόνατος με έξω στροφή της κνήμης, κακώσεις υπερέκτασης του γόνατος, σύνθετες κακώσεις υπερέκτασης με εκσεσημασμένη έσω στροφή της κνήμης καθώς και κακώσεις από απότομη επιβράδυνση. Η ρήξη του ACL καθιστά τον ασθενή μη ικανό να ανταπεξέλθει σε απαιτητικές αθλητικές δραστηριότητες, ενώ υποστηρίζεται ότι οδηγεί σταδιακά σε προοδευτική οστεοαρθρίτιδα του γόνατος.

Εκ των ανωτέρω γίνονται ευνόητοι οι λόγοι για τους οποίους αναπτύχθηκαν οι διάφορες τεχνικές χειρουργικής αποκατάστασης του ACL. Οι τεχνικές αυτές υπήρξαν αρχικά κλασσικές ανοικτές μέθοδοι, οι οποίες με την ανάπτυξη της έρευνας και την κατασκευή τεχνολογικά ανεπτυγμένων σύγχρονων χειρουργικών εργαλείων, έχουν υποσκελισθεί τα τελευταία 15 χρόνια από αρθροσκοπικές μεθόδους αποκατάστασης. Οι κύριοι λόγοι προτίμησης των αρθροσκοπικών μεθόδων, είναι:

  • Ο σεβασμός της άρθρωσης του γόνατος, καθώς αυτή δεν ανοίγεται.
  • Η χρησιμοποίηση μόνον μικρών χειρουργικών οπών και η μη διάνοιξη της άρθρωσης του γόνατος, οδηγούν σε σημαντική διατήρηση της ιδιοδεκτικότητας, η οποία είναι πολύτιμη για την καλή λειτουργία του γόνατος.
  • Ο καλύτερος έλεγχος της άρθρωσης και μάλιστα υπό μεγέθυνση.
  • Η καλύτερη κατάσταση του ασθενούς αμέσως μετά την χειρουργική επέμβαση, που επιτρέπει πιο γρήγορη αποκατάσταση. 

Στην αρθροσκοπική αποκατάσταση του ACL έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετά μοσχεύματα, με χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτά του επιγονατιδικού τένοντα, του τένοντα του τετρακεφάλου, του συνδυασμένου μοσχεύματος του ισχνού και ημιτενοντώδη, του πτωματικού αλλομοσχεύματος επιγονατιδικού ή αχίλλειου τένοντα, των συνθετικών μοσχευμάτων κ.α. Οι μέθοδοι αυτές βασίσθηκαν στην ονομαζόμενη τεχνική "single bundle", δηλαδή στην αντικατάσταση του ρηχθέντος ACL με ένα μόσχευμα που αναπαριστά έναν σύνδεσμο που αποτελείται από μια δέσμη.

Η συνεχής έρευνα της ανατομικής του γόνατος που οδήγησε στη γνώση ότι ο ΑCL αποτελείται από δυο ξεχωριστές δέσμες, την πρόσθια-έσω και την οπίσθια-έξω, αλλά και η αναγκαιότητα ανάπτυξης μιας καλύτερης χειρουργικής μεθόδου, οδήγησε σε παγκόσμιο επίπεδο σε προσπάθειες δημιουργίας ενός μοσχεύματος το οποίο θα αποτελείται από τις δυο αυτές ξεχωριστές δέσμες. Έτσι, οι πρώτες προσπάθειες μιας κατά το ήμισυ τεχνικής "μοσχεύματος δυο δεσμίδων" με ένα ή δυο tunnel στο μηριαίο οστό και ένα κοινό tunnel στην κνήμη καταγράφονται στην Ιαπωνία, την Κορέα, τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και τελευταία στην Ελλάδα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Τα τελευταία πέντε χρόνια στην Ιαπωνία από τον Καθηγητή Kurosaka, και τα τελευταία δυο χρόνια στις ΗΠΑ από τον Καθηγητή F.H.Fu, αναπτύχθηκε και εφαρμόζεται συστηματικά και με άριστα αποτελέσματα η πρώτη εξολοκλήρου τεχνική μοσχεύματος δυο δεσμίδων (Double Bundle ACL), όπου ο ΑCL αποκαθίσταται με δυο ξεχωριστά μοσχεύματα από τους ημιτενοντώδη και ισχνό, και τη δημιουργία δυο ξεχωριστών καναλιών στο μηριαίο οστό και δυο ξεχωριστών καναλιών στην κνήμη ("Double Bundle ACL").

Η τεχνική αυτή θεωρείται ότι αποτελεί την πληρέστερη απομίμηση της φυσιολογικής κατασκευής του ACL, αποτελεί παγκοσμίως ένα από τα πιο φλέγοντα θέματα στη σύγχρονη Ορθοπαιδική και έχουμε την ικανοποίηση να ανακοινώσουμε την πραγματοποίησή της για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην Κλινική "ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ", από τον γράφοντα, τον Οκτώβριο του 2004.

Παρακάτω θα αναλυθούν οι βασικές αρχές της απαιτητικής αυτής τεχνικής και θα συζητηθούν τα πλεονεκτήματα και οι ενδείξεις της.

Περιληπτική Ανάλυση Τεχνικής Η Double Bundle ACL τεχνική, διά της πληρέστερης προσέγγισης της ανατομικής κατασκευής του ACL, σύμφωνα με τη σχετική έρευνα, προσφέρει τρία σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την ακόμη κυριαρχούσα κλασσική τεχνική της Single Bundle ACL:

  • ισχυρότερο και παχύτερο συνολικά μόσχευμα
  • μεγαλύτερη σταθερότητα του γόνατος σε στροφικές φορτίσεις
  • μεγαλύτερη προσθιοπίσθια σταθερότητα σε θέσεις κοντά στην έκταση του γόνατος. 

Η συνιστώμενη και πιο φρόνιμη πρακτική είναι η επέμβαση να ξεκινά με αρθροσκοπική επιβεβαίωση της ρήξης του ACL, έλεγχο για επιπλέον ενδαρθρικές βλάβες, καθαρισμό και προετοιμασία του ενδαρθρικού τμήματος του έξω μηριαίου κονδύλου και της κνήμης για τα επόμενα βήματα της επέμβασης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ
downloadfilmterbaru.xyz bigoporn.club bok3p.site sablonpontianak.com