ΠΙΣΩ
Εμβρυικό Yπερηχογράφημα Kαρδιάς
Φώτιος ​Παν. Ρούβαλης
Παιδίατρος - Παιδοκαρδιολόγος

Ο καρδιακός υπερηχογράφος παρέχει στον Παιδοκαρδιολόγο τη δυνατότητα να εξετάσει το καρδιαγγειακό σύστημα του εμβρύου για τη διάγνωση συγγενών καρδιοπαθειών και καρδιακών αρρυθμιών. Παραπομπή της εγκύου γίνεται από το Μαιευτήρα λόγω ενός ευρήματος στο μαιευτικό υπερηχογράφημα ρουτίνας ή λόγω του οικογενειακού ιστορικού της.

Η μελέτη γίνεται από Παιδοκαρδιολόγο με εξειδικευμένη εκπαίδευση στο εμβρυικό υπερηχογράφημα καρδιάς και είναι ακίνδυνη χωρίς χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας. Η εξέταση διαρκεί περίπου 40 λεπτά εκτός εάν το έμβρυο κινείται διαρκώς ή έχει μη ευνοϊκή θέση.

Το εμβρυικό υπερηχογράφημα καρδιάς πραγματοποιείται μετά τη 17η εβδομάδα κυήσεως. Η έγκαιρη διάγνωση επιτρέπει την ψυχολογική προετοιμασία της οικογενείας και σκοπό έχει τον προγραμματισμό του τοκετού σε ειδικό καρδιοχειρουργικό κέντρο για την εξασφάλιση κατάλληλης θεραπείας αμέσως μετά τη γέννηση. Επιπλέον, παρέχεται ενημέρωση για τις γενετικές επιπτώσεις και τον οικογενειακό προγραμματισμό. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι δυνατή και η προγεννητική θεραπεία καρδιακών αρρυθμιών στο έμβρυο.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ