ΠΙΣΩ
Επεμβατικές Διαγνωστικές Τεχνικές για τις Παθήσεις Πνεύμονα από την πλευρά του Πνευμονολόγου
Δρ. Παύλος Ζαρογουλίδης
Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος
Εξειδικευθείς σε Αγγλία και Γερμανία

Η επισκόπηση του ενδοβρογχικού δένδρου με το εύκαμπτο βρογχοσκόπιο (εικόνα 1) σε συνδυασμό με απεικονιστικές μεθόδους, όπως αξονική θώρακα, καθοδηγούν τον ειδικευμένο πνευμονολόγο στην επιλογή της τεχνικής που θα φέρει σίγουρο και άμεσο αποτέλεσμα στη διάγνωση τόσο μιας καλοήθους νόσου, αλλά κυρίως μιας κακοήθους νόσου. Η άμεση διάγνωση συνεπάγεται και άμεση έναρξη της θεραπείας.


 

Εικόνα 1: Εύκαμπτο βρογχοσκόπιο


Η βρογχοσκόπηση έχει αποδείξει την αξία της και έχει καθιερωθεί ως διαγνωστική εξέταση στο πέρασμα των ετών. Ωστόσο, υπάρχουν καταστάσεις όπου η θέση του όγκου ή η μη ενδοβρογχική ανάπτυξή του επιβάλλουν στον επεμβατικό πνευμονολόγο να κάνει κάτι παραπάνω. Αναπτύχθηκαν, λοιπόν, διάφορες τεχνικές με τις οποίες μπορούν να προσπελαστούν όγκοι, έστω και αν αυτοί δεν μπορούν να βρεθούν στην απλή τυπική βρογχοσκόπηση. 

Στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» υπάρχει μεγάλο εύρος απ’ όλες τις διαγνωστικές τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν στον πνεύμονα. Συγκεκριμένα:

1ον) Υπάρχει η δυνατότητα βρογχοσκόπησης, όπου με λαβίδες βιοψίας, βούρτσα και βελόνα αναρρόφησης (εικόνα 2) θα παρθεί υλικό από κάποιο ορατό σημείο ενδοβρογχικής βλάβης (εικόνα 3). Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει περίπτωση η βλάβη να μην είναι ορατή μέσα στο βρογχικό δένδρο και σε αυτή την περίπτωση απαιτείται διαφορετική διαγνωστική προσέγγιση. 


 

Εικόνα 2: Α) Διάφορα είδη βούρτσας για κυτταρολογική εξέταση, Β) βρογχοσκοπικές βελόνες,
Γ) λαβίδες βιοψίαςΕικόνα 3: Τα άσπρα βέλη υποδεικνύουν 
​ενδοβρογχική βλάβη ορατή
στο βρογχοσκόπο
Εικόνα 4: Ενδοβρογχικός υπέρηχος


2ον) Όταν, λοιπόν, διερευνούμε μια βλάβη που βρίσκεται κοντά στους κύριους αεραγωγούς, αλλά όχι μέσα σε αυτούς, στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» υπάρχει η δυνατότητα με τον ενδοβρογχικό υπέρηχο (εικόνα 4) να γίνει απεικόνιση της βλάβης που βρίσκεται πίσω από τα τοιχώματα του βρογχικού δένδρου και να παρθεί δείγμα ακριβώς από το σημείο της βλάβης με ασφάλεια (εικόνα 5, 6). 

Εικόνα 5: Αξονική τομογραφία θώρακα,
το άσπρο βέλος υποδεικνύει
παρατραχειακή μάζα
Εικόνα 6: Υποτροπιδικός λεμφαδένας
αριστερά με τη βελόνα βιοψίας
του ενδοβρογχικού υπερήχου μέσα


Το συγκεκριμένο διαγνωστικό εργαλείο αποτελεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για την σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα, καθώς δίνει απάντηση στο ερώτημα αν υπάρχουν μεταστάσεις μέσα στο θώρακα, καθώς μπορεί και παίρνει βιοψίες από διαφορετικές θέσεις λεμφαδένων. Επίσης, το ίδιο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση της σαρκοείδωσης, καθώς σε αυτή τη νόσο η βιοψία λεμφαδένων μπορεί ασφαλώς να δώσει τη διάγνωση.

3ον) Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, μπορεί να τεθεί η διάγνωση με την τεχνική της θωρακοσκόπησης (Thoracoscopy ή Pleuroscopy). Σε αυτή την τεχνική, ο ασθενής ΔΕΝ διασωληνώνεται, είναι σχεδόν ξύπνιος και μπορεί να εξέλθει την επόμενη μέρα της ιατρικής πράξης. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη τεχνική για τη διάγνωση των παθήσεων του υπεζωκότα (πχ. μεσοθηλίωμα) και τη διενέργεια πλευροδεσίας σε περιπτώσεις παραγωγής πλευριτικού από κακοήθεια.

4ον) Σε περίπτωση απομακρυσμένης βλάβης μέσα στο πνευμονικό παρέγχυμα, εκτός από τη διαθωρακική βιοψία με την καθοδήγηση του αξονικού, στην Κλινική μας υπάρχει η δυνατότητα βιοψίας με το εύκαμπτο βρογχοσκόπιο υπό την καθοδήγηση της ακτινοσκόπησης (εικόνα 7,8). 
 

Εικόνα 7: Βρογχοσκόπηση περιφερικής
βλάβης με ακτινοσκόπηση
(λήψη βιοψίας με λαβίδα)
Εικόνα 8: Βρογχοσκόπηση περιφερικής
βλάβης με ακτινοσκόπηση
(λήψη βιοψίας με βελόνα)


Ίσως αυτό που πρέπει ιδιαίτερα να τονιστεί, είναι η επιλογή της διαγνωστικής τεχνικής να γίνεται από έμπειρο πνευμονολόγο με εξειδίκευση στις διάφορες διαγνωστικές τεχνικές. Η Σωστή Επιλογή της Διαγνωστικής Προσέγγισης Συνεπάγεται και Άμεσο Διαγνωστικό Αποτέλεσμα. Όλες οι τεχνικές έχουν μικρό κίνδυνο επιπλοκών και δίνουν άμεσο αποτέλεσμα εντός λίγων ημερών. Το μήνυμα για τους ασθενείς και τους συναδέλφους είναι ότι άμεσο αποτέλεσμα συνεπάγεται και άμεση έναρξη της θεραπείας. Επίσης, η λήψη ιστολογικού υλικού είναι πλέον απαραίτητη, καθώς σε υπότυπους καρκίνου (αδενοκαρκίνωμα με Epidermal Growth Factor Receptor mutation, Anaplastic Lymphoma Kinase, K-RAS, ROC-1) είναι απαραίτητος ο μοριακός έλεγχος, ώστε εφόσον είναι εφικτό να δοθεί θεραπεία σε μορφή χαπιού που δεν έχει τις τοξικές παρενέργειες της ενδοφλέβιας αγωγής (erlotinib, gefinitib, crizotinib).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ
downloadfilmterbaru.xyz bigoporn.club bok3p.site sablonpontianak.com