ΠΙΣΩ
Aνάπλαση μαστού μετά από μαστεκτομή
Dr Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος
Πλαστικός Χειρουργός

H χρήση του μικροσκοπίου στην πλαστική χειρουργική επιτρέπει το σχεδιασμό και την εκτέλεση επανορθωτικών κυρίως επεμβάσεων που πριν λίγα χρόνια ήταν αδιανόητες και ακόμη και σήμερα δεν είναι ευρέως γνωστές. Τέτοιες επεμβάσεις είναι όσες απαιτούν τη συρραφή πολύ μικρών αρτηριών, φλεβών και νεύρων με πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα την επανασυγκόλληση μελών. Οι επεμβάσεις αυτές επιτρέπουν την αντιμετώπιση πολύπλοκων προβλημάτων, όπως την επανασυγκόλληση ακρωτηριασμένων μελών, τη μεταφορά τμημάτων του σώματος σε άλλη θέση για την κάλυψη ελλειμμάτων που προέρχονται από τραύματα, εγκαύματα ή προκύπτουν από την αφαίρεση μεγάλων όγκων.Στο τμήμα πλαστικής χειρουργικής του «ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ» πραγματοποιούνται τα τελευταία επτά χρόνια επεμβάσεις μικροχειρουργικής όλων των ειδών, συχνά σε συνεργασία και με άλλα χειρουργικά τμήματα, όπως της ορθοπεδικής για την αντιμετώπιση τραυματισμών των κάτω άκρων ή των χειρουργών μαστού για την ανάπλαση μετά από μαστεκτομή.

Η επανορθωτική μικροχειρουργική άλλαξε τις δυνατότητες της πλαστικής χειρουργικής στον τομέα της ανάπλασης μαστού μετά από μαστεκτομή επιτρέποντας την κατασκευή μαστού χωρίς τη χρήση ενθεμάτων. Ο νέος μαστός δημιουργείται χρησιμοποιώντας δέρμα και λίπος από το κάτω τμήμα της κοιλιάς το οποίο μεταφέρεται στη θέση του στήθους. Εκεί τα αγγεία που τροφοδοτούν το τμήμα της κοιλιάς που μεταφέρθηκε ενώνονται με αντίστοιχα αγγεία του θώρακα. Τα αποτελέσματα αυτής της τεχνικής είναι εξαιρετικού αισθητικού επιπέδου, ενώ ο νέος μαστός μπορεί να υποβάλλεται σε όλες τις θεραπευτικές παρεμβάσεις (ακτινοβολία κλπ). Επιπλέον, η ασθενής ταυτόχρονα έχει και τα πλεονεκτήματα μιας κοιλιοπλαστικής. Σε όσες ασθενείς δεν μπορεί να εφαρμοσθεί αυτή η τεχνική, η ανάπλαση γίνεται με σύγχρονα ενθέματα μεταβλητού όγκου που καλύπτονται με μύες, ώστε να μην παρουσιάζουν τα προβλήματα των παλαιοτέρων τεχνικών.

Επειδή το τμήμα μαστού της Κλινικής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» είναι μάλλον το πιο δραστήριο τμήμα μαστού στην Θεσσαλονίκη, καθώς στελεχώνεται από εξαιρετικά έμπειρους χειρουργούς μαστού, έχει αποκτηθεί μεγάλη εμπειρία και στις επεμβάσεις ανάπλασης με τις μοντέρνες τεχνικές που αναφέρουμε πιο πάνω. Συνολικά τα ποσοστά επιτυχίας αυτών των επεμβάσεων στον «ΑΓΙΟ ΛΟΥΚΑ» είναι αντίστοιχα των μεγάλων κέντρων του εξωτερικού, καθώς υπάρχει ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός και ανθρώπινη γνώση και εμπειρία. Οι δύο αυτοί παράγοντες επιτρέπουν την πραγματοποίηση αυτών των επεμβάσεων, που είναι πάντα πολύωρες, σε μικρούς σχετικά χειρουργικούς χρόνους, με αποτέλεσμα να μη χρειάζεται παραμονή των ασθενών στην μονάδα εντατικής, και με πολύ μειωμένα μετεγχειρητικά προβλήματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ
downloadfilmterbaru.xyz bigoporn.club bok3p.site sablonpontianak.com