ΠΙΣΩ
Νέα Προσέγγιση σ'ένα Πρόβλημα Παλιό

Στην Κλινική πράξη, η Μακροχρόνια Video-ΗΕΓραφία απευθύνεται σε δύο ομάδες αρρώστων:

α) αρρώστους με γνωστή φαρμακοανθεκτική επιληψία, οι οποίοι διερευνώνται για την πιθανότητα χειρουργικής αντιμετώπισης του προβλήματός τους. Γίνεται καταγραφή των τυπικών επιληπτικών τους επεισοδίων, για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει μια συγκεκριμένη περιοχή έναρξης των κρίσεων στον εγκέφαλό τους, και εάν αυτή μπορεί να αφαιρεθεί με ασφάλεια από το νευροχειρουργό. Τα Video-ΗΕΓραφικά δεδομένα από την καταγραφή των κρίσεων συσχετίζονται και με άλλες πληροφορίες (από τα μεταξύ των κρίσεων παθολογικά ΗΕΓ σήματα, το MRI, τις νευροψυχολογικές δοκιμασίες, κ.λπ.) προκειμένου να ληφθεί μια απόφαση σχετικά με το αν ο άρρωστος είναι χειρουργήσιμος και ποια είναι η περιοχή που πρέπει να αφαιρεθεί.

β) αρρώστους με διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν:
- άρρωστοι με γνωστή επιληψία, χωρίς όμως επαρκή ταξινόμησή της, ως προς το είδος της και την πρόγνωσή της, από το συμβατικό έλεγχο. Οι Video-ΗΕΓ καταγραφές, χωρίς απαραίτητα να χρειάζεται και καταγραφή των κρίσεων, αποκαλύπτουν συχνά χρήσιμες σχετικές πληροφορίες που βοηθούν στο σχεδιασμό της αγωγής και στη διασάφηση της πρόγνωσης.
- άρρωστοι με γνωστή επιληψία που εμφανίζουν συμπτώματα για τα οποία υπάρχει αμφιβολία εάν είναι κρίσεις ή κάτι άλλο (π.χ. τοξικότητα από τα φάρμακα, διαταραχή ύπνου, ψυχογενείς αντιδράσεις, κ.λπ.)
- άρρωστοι με συμπτώματα που μπορεί να μιμούνται επιληψία, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν δυσκολίες να ξεκαθαριστούν αυτά τα ζητήματα από το ιστορικό και το συμβατικό παρακλινικό έλεγχο (π.χ. «πιθανά» συγκοπικά επεισόδια, υπερκινησίες, διαταραχές ύπνου, ψυχογενείς αντιδράσεις)

Στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» η διαγνωστική μέθοδος της Μακρόχρονης Video-Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας εφαρμόζεται από το Μάρτιο του 2002. Οι καταγραφές γίνονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Κλινικής. Ο άρρωστος έχει τη δυνατότητα να κινείται στο θάλαμο και να έχει πλήρη δραστηριότητα. Παραμένει συνδεδεμένος με το σύστημα Video-ΗΕΓ για όλο το 24ωρο και για όσες μέρες χρειασθεί, υπό στενή παρακολούθηση μέσω κλειστών κυκλωμάτων video από το νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό.

Κατά το διάστημα μεταξύ Μαρτίου 2002 και Φεβρουαρίου 2003 διερευνήθηκαν 54 ασθενείς, με μέση διάρκεια καταγραφών 3,2 ημέρες. Από αυτούς τους αρρώστους:

(α) 20 στους 54 (37%) παραπέμφθηκαν στην Κλινική για εκτίμηση της πιθανότητας να είναι χειρουργικοί υποψήφιοι ή υποψήφιοι για εμφύτευση Πνευμονογαστρικού Διεγέρτη (συσκευή μέσω της οποίας επιτυγχάνεται μείωση της συχνότητας των κρίσεων σε εκείνες τις περιπτώσεις φαρμακοανθεκτικής επιληψίας που δεν είναι κατάλληλες για επέμβαση). Από αυτή την ομάδα, έξι (6) άρρωστοι έχουν ήδη χειρουργηθεί με θετικά αποτελέσματα για το έως τώρα διάστημα παρακολούθησης, ενώ προγραμματίζονται για επέμβαση και άλλοι δύο (2). Άλλοι τέσσερις (4) αναμένουν εμφύτευση Πνευμονογαστρικού Διεγέρτη.

(β) 12 στους 54 (22%) παραπέμφθηκαν για κατάταξη-ταξινόμηση επιληπτικών κρίσεων και συνδρόμου, για λόγους τροποποίησης αγωγής και πρόγνωσης. Ο σκοπός της εκτίμησης επιτεύχθηκε στους 11 από τους 12 (91%).

(γ) 22 στους 54 (41%) παραπέμφθηκαν για διαφοροδιαγνωστικούς λόγους. Τελική διάγνωση επιτεύχθηκε στους 20 από τους 22 (90%.

Η Χρησιμότητα των Mακροχρόνιων Video-Hλεκτροεγκεφαλογραφικών Kαταγραφών.

Η Μακροχρόνια Video-Ηλεκτροεγκεφαλογραφία είναι μια μέθοδος ταυτόχρονης καταγραφής του ΗΕΓ και της εικόνας του αρρώστου, σε οργανωμένες για το σκοπό αυτό ενδονοσοκομειακές μονάδες, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται (συνήθως μερικές ημέρες) για να προκύψουν οι απαραίτητες πληροφορίες. Η μέθοδος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη διερεύνηση ασθενών με επιληψία και καταστάσεις που μπορεί να τη μιμούνται.

Τα τελευταία χρόνια οι μακρόχρονες Video-ΗΕΓ καταγραφές έχουν απλοποιηθεί ιδιαίτερα με την εισαγωγή ψηφιακών συστημάτων και λογισμικού που επιτρέπουν την αποθήκευση μεγάλου όγκου Video-ΗΕΓ δεδομένων με ψηφιακή μορφή, από ένα μεγάλο αριθμό ηλεκτροδίων, σε διάφορα montages. Η ανάπτυξη λογισμικού για την αυτόματη ανίχνευση παθολογικών ΗΕΓ κυματομορφών και επιληπτικών κρίσεων έχει μειώσει σημαντικά το χρόνο παραμονής των αρρώστων υπό συνθήκες καταγραφής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ
downloadfilmterbaru.xyz bigoporn.club bok3p.site sablonpontianak.com