ΠΙΣΩ
Θεραπευτικές εγχύσεις στη σπονδυλική στήλη για την αντιμετώπιση της οσφυοϊσχιαλγίας
Δρ Σταύρος Ι. Σταυρίδης
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
 Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης Εξειδικευθείς σε Γερμανία και Η.Π.Α.
www.spinesurgery.gr

Ο πόνος της μέσης (οσφυαλγία - low back pain), με ή χωρίς συνοδό πόνο στο πόδι (ισχιαλγία-sciatica), συνιστά ένα πολυσύνθετο ιατρικό πρόβλημα με σημαντικές κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις, καθώς αφορά σε μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού όλων των ηλικιακών ομάδων, ενώ αποτελεί και μία από της κύριες αιτίες αποχής από την εργασία και αύξησης του κόστους της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ασθενών.

Τα τελευταία χρόνια, έχει σημειωθεί ιδιαίτερη πρόοδος στην κατανόηση του πόνου της σπονδυλικής στήλης, με την αναγνώριση των παραγόντων που τον προκαλούν, την παθοφυσιολογία τους και τη δράση τους. Στηριζόμενη σε αυτό και ακολουθώντας τις αρχές της θεραπείας ελάχιστης επεμβατικότητας (minimal invasive therapy), αναπτύχθηκε και εφαρμόζεται διεθνώς η διενέργεια των θεραπευτικών εγχύσεων στη σπονδυλική στήλη για την αντιμετώπιση του πόνου της οσφυαλγίας και της ισχιαλγίας. Πρόκειται, ουσιαστικά, για μια εξειδικευμένη αναλγητική θεραπεία, η οποία αποσκοπεί στην ανακούφιση των συμπτωμάτων του ασθενούς για ένα ικανό χρονικό διάστημα.

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές εγχύσεων για την αντιμετώπιση των διαφόρων μορφών οσφυαλγίας και ισχιαλγίας, κυριότερες των οποίων είναι οι εξής:

Εικόνα 1  Εικόνα 2

α) θεραπευτική έγχυση νωτιαίας ρίζας (nerve root block or transforaminal epidural injection) (Εικόνα 1). Χρησιμοποιείται κυρίως στην αντιμετώπιση της ισχιαλγίας ή/και των συμπτωμάτων της σπονδυλικής στένωσης.

β) ουραία επισκληρίδια θεραπευτική έγχυση (caudal epidural injection) (Εικόνα 2). Έχει κυρίως ένδειξη στην ανακούφιση των συμπτωμάτων της σπονδυλικής στένωσης.
γ) θεραπευτικές εγχύσεις ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων και ιερολαγονίων αρθρώσεων (facet joint injections and sacroiliac joint injections).

Στοχεύουν στην ανακούφιση της οσφυαλγίας που οφείλεται σε προβλήματα αυτών των αρθρώσεων.

Στην πράξη διενεργείται συνήθως συνδυασμός εγχύσεων, μια που κατά κανόνα υπάρχουν πολλαπλές εστίες
που συμμετέχουν στην πρόκληση του πόνου. Ο εξειδικευμένος στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης ορθοπαιδικός, μετά από λεπτομερή κλινική εξέταση και προσεκτική ανάλυση των απεικονιστικών σας εξετάσεων, θα σας καθοδηγήσει για την επιλογή του βέλτιστου για την περίπτωσή σας θεραπευτικού πλάνου.

Εικόνα 3  Εικόνα 4

Στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» διενεργούνται οι θεραπευτικές εγχύσεις στη σπονδυλική στήλη σύμφωνα με τις διεθνώς εφαρμοζόμενες πρακτικές. Οι εγχύσεις πραγματοποιούνται στο χειρουργείο υπό άσηπτες συνθήκες, με τοπική αναισθησία και τη χρήση ακτινοσκοπικού μηχανήματος (ακτινογραφία σε πραγματικό χρόνο) (Εικόνες 3, 4) που διασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια και ασφάλεια στην τοποθέτηση της βελόνας και την έγχυση του φαρμάκου.

Με τις εγχύσεις αυτές, χορηγείται ικανή ποσότητα φαρμάκου (τοπικού αναισθητικού και κορτικοστεροειδούς) απευθείας στην εστία του προβλήματος (π.χ. σε μια φλεγμένουσα νωτιαία ρίζα). Το τοπικό αναισθητικό μπλοκάρει τον πόνο στην περιοχή της έγχυσης, ενώ το κορτικοστεροειδές μειώνει το οίδημα και τη φλεγμονή με συνδυασμένο αποτέλεσμα την ανακούφιση του ασθενούς.

Τα κύρια πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι τα εξής:
α) Δεν απαιτείται παραμονή στο νοσοκομείο. Ο ασθενής εξέρχεται λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της έγχυσης.
β) Δεν απαιτείται γενική αναισθησία ή ιδιαίτερη προετοιμασία.
γ) Είναι μέθοδος ασφαλής με ελάχιστες δυνητικές παρενέργειες ή επιπλοκές.
δ) Δεν απαιτούνται επαναλαμβανόμενες εφαρμογές. Η αναλγητική δράση μιας έγχυσης διαρκεί κατά κανόνα αρκετούς μήνες, ενώ συχνά υπερβαίνει και τον ένα χρόνο. Βέβαια, υπάρχει η δυνατότητα επανάληψης εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.
ε) Δεν αποκλείεται ο συνδυασμός με άλλες μορφές θεραπείας (π.χ. φυσικοθεραπεία), ούτε η χειρουργική θεραπεία μελλοντικά αν κριθεί απαραίτητη.
στ) Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες αντενδείξεις. Μπορεί, δηλαδή, να εφαρμοστεί στο σύνολο σχεδόν των ασθενών, ακόμα και σε ηλικιωμένους και ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι οι θεραπευτικές εγχύσεις της σπονδυλικής στήλης συνιστούν ένα σημαντικό εργαλείο στην αντιμετώπιση ενός πολυσύνθετου προβλήματος, αυτoύ της οσφυοϊσχιαλγίας. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι «η μαγική θεραπεία που θα εξαφανίσει για πάντα τον πόνο» (κάτι τέτοιο άλλωστε ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας), αλλά η μέθοδος αυτή μπορεί με τις κατάλληλες ενδείξεις και τη σωστή εφαρμογή να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ
downloadfilmterbaru.xyz bigoporn.club bok3p.site sablonpontianak.com