ΠΙΣΩ
Χώροι Στάθμευσης

Στην Κλινική υπάρχει υπόγειος χώρος στάθμευσης, δωρεάν για την πρώτη 1 ώρα, καθώς και ανοικτό parking χωρίς χρέωση. Ειδικά για τους ασθενείς της Κλινικής, για στάθμευση πάνω από 24 ώρες στο υπόγειο parking, υπάρχει έκπτωση 50% στη χρέωση με επίδειξη του εξιτηρίου κατά την έξοδο.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ιατρών, του προσωπικού, αλλά και των επισκεπτών, παρακαλούνται οι ασθενείς να μην εγκαταλείπουν τα οχήματά τους στους χώρους αυτούς για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ