ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στις δύσκολες αυτές ώρες που ζει η πόλη μας, στεκόμαστε όλοι μαζί ενωμένοι.

Η Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», συναισθανόμενη τη μεγάλη δυσκολία την οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στέκεται αρωγός στον αγώνα που δίνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Δημόσιων Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης.

Σε συνεργασία πάντοτε με το Υπουργείο Υγείας, ο «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», από τις 27 Οκτωβρίου, υποδέχεται από τα Δημόσια Νοσοκομεία της πόλης ασθενείς που δεν νοσούν από κορωνοϊό, με σκοπό να ελευθερωθούν σε αυτά κλίνες ΜΕΘ για περιστατικά COVID-19, ώστε να εξυπηρετηθεί ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός ασθενών.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΠΙΣΩ
Πρωτοποριακή μέθοδος αντιμετώπισης της αρτηριακής υπέρτασης

Μια καινούργια πρωτοποριακή μέθοδος για την αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» στις 6 Ιουλίου 2012. Πρόκειται για την μέθοδο της συμπαθητικής απονεύρωσης των νεφρικών αρτηριών (RDN), που για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σε Ιδιωτικό Κέντρο εκτός Αθηνών και είναι μόλις η δεύτερη περίπτωση ασθενούς που αντιμετωπίζεται με την τεχνική αυτή στην Βόρεια Ελλάδα.

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι σε ασθενείς με υψηλή αρτηριακή πίεση, ιδιαίτερα σε αυτούς που λαμβάνουν πολλά φάρμακα και εμφανίζουν κακή ρύθμιση της πίεσης, το Συμπαθητικό Νευρικό Σύστημα του οργανισμού (ένα ειδικό νευρικό σύστημα) παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα. Η μέθοδος RDN βασίζεται στην κατάλυση – διακοπή των ινών αυτού του συστήματος, με την βοήθεια ενός ειδικού καθετήρα και την χρησιμοποίηση ηλεκτρικής ενέργειας που εφαρμόζεται στα τοιχώματα των νεφρικών αρτηριών από όπου περνούν αυτές οι συμπαθητικές νευρικές ίνες. 

H μέθοδος εφαρμόζεται στο αιμοδυναμικό εργαστήριο όπου συνήθως γίνονται οι στεφανιογραφίες και οι αγγειογραφίες με την βοήθεια ακτίνων Χ. Με τοπική αναισθησία προωθείται με ειδικό τρόπο ένας καθετήρας από το πάνω μέρος του μηρού (βουβωνική χώρα) έως τις νεφρικές αρτηρίες, όπου και χορηγείται χαμηλής συχνότητας ηλεκτρική ενέργεια (έως 8 Watts) η οποία και προκαλεί εντοπισμένα «εγκαύματα» στα τοιχώματα των νεφρικών αρτηριών. Η αυξημένη δραστηριότητα των ινών αυτών όπως προείπαμε σχετίζεται με την αυξημένη αρτηριακή πίεση. Η μέθοδος RDN προκαλεί σημαντική πτώση της αρτηριακής πίεσης που διαρκεί και έχει έως σήμερα εφαρμοστεί σε πάνω από 5000 περιπτώσεις ασθενών με ανθεκτική υπέρταση. Τα αποτελέσματα της μεθόδου αρχίζουν να γίνονται ορατά προοδευτικά, σε διάστημα που ποικίλει από 1 έως και 12 μήνες. Πρόκειται για μια μέθοδο με εξαιρετική ασφάλεια, τεχνικά εύκολη, ανώδυνη για τον ασθενή, και απαιτεί νοσηλεία μιας ημέρας.

Η μέθοδος εφαρμόστηκε σε μια γυναίκα 74 ετών με γνωστό ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης που απορυθμίστηκε πρόσφατα. Η ασθενής εμφάνιζε συχνές κρίσεις υπέρτασης τους τελευταίους 3 μήνες με τιμές συστολικής αρτηριακής πίεσης πάνω από 200 mmHg, παρά την αγωγή που έπαιρνε. Εφαρμόστηκαν συνολικά 4 θεραπείες (καταλύσεις) στην αριστερή νεφρική αρτηρία και 8 στην δεξιά νεφρική αρτηρία με τον ειδικό καθετήρα Simplicity του συστήματος ARDIAN. Η όλη επέμβαση διήρκησε περίπου 1 ώρα και ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα, ενώ η ασθενής πήρε εξιτήριο την επόμενη ημέρα. Τα αποτελέσματα της επέμβασης ήταν εντυπωσιακά, καθώς σε διάστημα 30 ημερών σταμάτησαν τελείως οι υπερτασικές κρίσεις, ρυθμίστηκε απόλυτα η αρτηριακή πίεση της ασθενούς και μάλιστα με μείωση στο μισό των δόσεων των αντιϋπερτασικών φαρμάκων που λάμβανε πριν την επέμβαση.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στην επαναστατική αυτή μέθοδο αντιμετώπισης της υπέρτασης μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.καρδια.gr

Χριστόδουλος Παπαδόπουλος, MD, PhD, FESC
Επεμβατικός Καρδιολόγος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ