ΠΙΣΩ
Video - Ηλεκτροεγκεφαλογράφος

Είναι η σημαντικότερη εξέταση από την οποία μπορούμε να έχουμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για τα ερωτήματά μας. Πρόκειται για μια συνεχή καταγραφή του Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (ΗΕΓ) του αρρώστου, με παράλληλη παρακολούθηση της εικόνας του από Video (Video-Ηλεκτροεγκεφαλογραφία). Η εξέταση αυτή γίνεται σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο της Κλινικής. Τα ηλεκτρόδια του ΗΕΓ επικολλώνται στο κεφάλι με ειδική αλοιφή, έτσι ώστε να μπορούν να παραμένουν για όσο διάστημα χρειάζεται στη θέση τους χωρίς να ενοχλούν τον άρρωστο. Ο άρρωστος δε χρειάζεται να είναι καθηλωμένος στο κρεβάτι και μπορεί να κινείται ελεύθερα στο χώρο του θαλάμου, την τουαλέτα και το προαύλιο του θαλάμου. Η διάρκεια αυτής της εξέτασης ποικίλει ανάλογα με το είδος του προβλήματος και τις πληροφορίες που θέλουμε να πάρουμε και συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 1-5 ημερών.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του αρρώστου μειώνουμε τα φάρμακα, έτσι ώστε να διευκολύνουμε την εμφάνιση κρίσεων. Από τη στιγμή που θα καταγράψουμε κρίση, έχουμε τη δυνατότητα να αναλύσουμε και τη συμπεριφορά του αρρώστου κατά τη διάρκειά της, και τα ΗΕΓ σήματα εκείνης της στιγμής. Με αυτά τα δεδομένα, όπως με άλλα στοιχεία από το ΗΕΓ σε στιγμές ηρεμίας και στα διάφορα στάδια του ύπνου, μπορούμε να καταλήξουμε σε σημαντικά συμπεράσματα για το είδος των κρίσεων, τις περιοχές του εγκεφάλου από τις οποίες προέρχονται, την πρόγνωσή τους και το είδος της κατάλληλης αγωγής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ