ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στις δύσκολες αυτές ώρες που ζει η πόλη μας, στεκόμαστε όλοι μαζί ενωμένοι.

Η Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», συναισθανόμενη τη μεγάλη δυσκολία την οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στέκεται αρωγός στον αγώνα που δίνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Δημόσιων Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης.

Σε συνεργασία πάντοτε με το Υπουργείο Υγείας, ο «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», από τις 27 Οκτωβρίου, υποδέχεται από τα Δημόσια Νοσοκομεία της πόλης ασθενείς που δεν νοσούν από κορωνοϊό, με σκοπό να ελευθερωθούν σε αυτά κλίνες ΜΕΘ για περιστατικά COVID-19, ώστε να εξυπηρετηθεί ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός ασθενών.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΠΙΣΩ
Ψηφιακή Μαστογραφία και Τομοσύνθεση  

Η ψηφιακή μαστογραφία είναι το αποτελεσματικότερο διαγνωστικό μέσο στην ανίχνευση πρώιμου καρκίνου του μαστού και είναι η μοναδική προληπτική εξέταση που έχει αποδειχθεί ότι ελαττώνει τη θνητότητα από τον καρκίνο του μαστού. Ωστόσο, ένας από τους σημαντικότερους περιορισμούς της μαστογραφίας είναι το γεγονός ότι η ύπαρξη πυκνού ιστού στο μαστό μπορεί να μειώσει την ικανότητα να ανιχνεύσουμε ένα καρκίνο, ειδικά αν είναι μικρός. Επίσης, φυσιολογικοί ιστοί δύνανται να μιμηθούν ψευδείς ανωμαλίες ή διαταραχές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μερικοί καρκίνοι να χάνονται ή επιπλέον έλεγχοι και βιοψίες να χρειάζονται για επίλυση προβλημάτων που αυξάνουν το άγχος χωρίς να χρειάζονται, αυξάνοντας και το κόστος για ένα εύρημα που συχνά αποδεικνύεται καλόηθες. 

Για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», η ψηφιακή μαστογραφία συμπληρώνεται με τρισδιάστατη τομοσύνθεση. Η απεικόνιση του μαστού γίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια, υψηλότερη ευαισθησία και χαμηλότερη ακτινοβολία. 

Η ψηφιακή τομοσύνθεση μαστού είναι μία καινούργια τρισδιάστατη (3D) τεχνική που έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την ακρίβεια της ψηφιακής μαστογραφίας, ξεχωρίζοντας τους φυσιολογικούς ιστούς από το πρόβλημα, διευκολύνοντας την ανίχνευση των ύποπτων από τα καλοήθη χαρακτηριστικά, ακόμα και της πλέον μικρής βλάβης, καθώς επιτρέπει την απεικόνιση του μαστού σε τρεις διαστάσεις, χρησιμοποιώντας αλγορίθμους παρόμοιους με αυτούς της αξονικής τομογραφίας.

Κατά τη διάρκεια της σάρωσης των 50° από το Χ-ray tube, 25 προβολές εικόνας λαμβάνονται με χαμηλή ακτινοβολία (χαμηλότερη από ό,τι με τις άλλες μεθόδους).Μέσω προηγμένων μεθόδων επεξεργασίας και με την τρισδιάστατη ανασύνθεση των εικόνων, ο ιατρός μπορεί να λάβει καλύτερη και εγκυρότερη πληροφορία με λιγότερη ακτινοβολία σε συντομότερο χρόνο, άρα μεγαλύτερη κλινική ωφέλεια για την ασθενή.

Μικροί καρκίνοι που κρύβονται πολλές φορές καλυμμένοι από πυκνό ινοαδενικό στρώμα (υπαρκτό πρόβλημα μιας 2D τεχνικής, όπως η μαστογραφία) ανιχνεύονται ευκολότερα με την τομοσύνθεση, ιδιαίτερα στις νέες γυναίκες που συνήθως έχουν πυκνούς μαστούς. Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι προσδιορίζει καλύτερα το μέγεθος και τα όρια του όγκου, προεγχειρητικά, ενώ εξίσου σημαντικό είναι ότι κατά την εφαρμογή της τομοσύνθεσης ασκείται σημαντικά μικρότερη πίεση στους μαστούς, γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, καθώς μεγάλος αριθμός γυναικών αποφεύγουν τον προληπτικό μαστογραφικό έλεγχο λόγω του πόνου που προκαλεί αυτή η πίεση.

Η υπεροχή της ψηφιακής μαστογραφίας με τομοσύνθεση έναντι της χωρίς τομοσύνθεση ψηφιακής μαστογραφίας έχει ήδη επιβεβαιωθεί σε μελέτες τα τελευταία 2-3 χρόνια και, ενώ μέχρι σήμερα η τομοσύνθεση εφαρμόζεται κυρίως για διαγνωστικούς λόγους, είναι πολύ πιθανό στο μέλλον να αποτελεί το διαγνωστικό εργαλείο της πρόληψης του καρκίνου του μαστού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ