ΠΙΣΩ
Αξονικός τομογράφος

Δύο σύγχρονοι Αξονικοί Τομογράφοι τελευταίας τεχνολογίας πλαισιώνουν το τμήμα Αξονικής Τομογραφίας.

Είναι και οι δύο πολλαπλών τομών, ο ένας 32τομών και ο άλλος εφοδιασμένος με δύο ακτινολογικές λυχνίες δυνατότητας 2x64 τομών. Η τεχνολογία αυτή μας επιτρέπει να βλέπουμε αλλοιώσεις μεγέθους κάτω του ενός χιλιοστού, να μειώνουμε στο ελάχιστο το χρόνο εξέτασης, ενώ μειώνεται ταυτόχρονα και η δόση ακτινοβολίας που δέχεται ο ασθενής κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Εκτελούνται όλες οι σύγχρονες εξετάσεις ολοσωματικής αξονικής τομογραφίας (κρανίου, αυχενικής μοίρας, θωρακικής μοίρας, οσφυϊκής μοίρας, σπονδυλικής στήλης, τραχήλου, θώρακος, άνω και κάτω κοιλίας, ισχίων, άνω και κάτω άκρων). Επίσης, μπορούν να εφαρμοστούν όλες οι σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι, όπως εικονική βρογχοσκόπηση, εικονική κολονοσκόπηση κλπ.

Η υψηλή διακριτική ικανότητα και η γρήγορη ταχύτητα των μηχανημάτων αυτών μας επιτρέπει να διενεργούμε με υψηλή ακρίβεια αγγειογραφίες, δηλαδή απεικόνιση όλων των αγγείων του σώματος (ανευρύσματα αορτής, ανευρύσματα εγκεφάλου κλπ.) και των στεφανιαίων αγγείων της καρδιάς, μέθοδος η οποία έχει τα τελευταία χρόνια καθιερωθεί σαν μια αξιόπιστη προληπτική εξέταση της καρδιάς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ