ΠΙΣΩ
Τμήμα Μαθησιακής Υποστήριξης

Επιστημονικά υπεύθυνη: Δρ. Ζωή Θεοδωρίδου, Ειδική Παιδαγωγός

Το Τμήμα Μαθησιακής Υποστήριξης της Κλινικής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης, παρέμβασης και συμβουλευτικής σε κάθε οικογένεια που αναζητά τρόπους για να δημιουργήσει τις ευνοϊκότερες συνθήκες για την ανάπτυξη του μαθησιακού δυναμικού του παιδιού της. 

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, καθώς και σε εφήβους. Ενδεικτικά, από τις υπηρεσίες του Τμήματος θα μπορούσαν να επωφεληθούν παιδιά που παρουσιάζουν:

 • Χαμηλή σχολική επίδοση
 • Χαμηλή αναγνωστική ευχέρεια
 • Γραφοκινητικές δυσκολίες
 • Διγλωσσία
 • Δυσκολίες στη συγκέντρωση
 • Αδυναμία στην οργάνωση της μελέτης των μαθημάτων στο σπίτι
 • Δυσκολίες στη γραπτή έκφραση
 • Δυσκολίες στην αριθμητική και τα μαθηματικά
 • Συναισθηματικές δυσκολίες

Οι παιδαγωγικές και θεραπευτικές υπηρεσίες που προσφέρει η διεπιστημονική ομάδα του Τμήματος Μαθησιακής Υποστήριξης είναι οι εξής:

 • Εκπαιδευτική αξιολόγηση
 • Δυναμική αξιολόγηση γνωστικών λειτουργιών
 • Αξιολόγηση σχολικής ετοιμότητας 
 • Σχεδιασμός εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης
 • Ειδική διαπαιδαγώγηση
 • Ενισχυτική διδασκαλία
 • Ενίσχυση εκτελεστικών λειτουργιών και δεξιοτήτων μελέτης
 • Συμβουλευτική και εποπτεία σε εκπαιδευτικούς και σχολεία
 • Εξ’ αποστάσεως συνεδρίες
 • Επαυξητική και εναλλακτική επικοινωνία
 • Λογοθεραπευτική αξιολόγηση και παρέμβαση
 • Αξιολόγηση νοητικού δυναμικού
 • Συμβουλευτική γονέων


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 2310 390746, 6942445512 ή στείλτε μας

E-mail: mathisi@klinikiagiosloukas.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ